Vad är ett vittnesstöd?

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som erbjuder stöd och hjälp till brottsoffer och vittnen i samband med rättegång. Personerna har oftast en namnskylt eller väst där det står vittnesstöd. Deras uppgift är att vara ett medmänskligt stöd och minska oron inför rättegången. Vittnesstödet kan även ge viss information om hur en rättegång går till och ersättningsformer för vittnen och brottsoffer. 

Vittnesstöden är utbildade och har godkänts för uppdraget samt skrivit under ett moraliskt bindande tystnadslöfte vilket innebär att de inte får föra vidare information som de erhållit under uppdraget. 

Om du vill komma i kontakt med ett vittnesstöd före förhandlingsdagen kan du kontakta domstolen eller brottsofferjouren Sverige som sedan hänvisar vidare till den lokala vittnesstödsverksamheten. 

Hillevi Dahlin Kretz