Ska jag låta mitt barn få ha Swish?

Fråga: Min son vill ha swish för att kunna överföra och ta emot pengar av oss föräldrar och kompisar. Det verkar bra och enligt sonen har alla hans kompisar detta. De är 14 år och jag tycker inte att det känns självklart att ge honom det. Finns det egentligen några risker med att ha swish?

 Svar: Din fråga är en fråga vi advokater i princip aldrig får men borde ställas oftare. Du har rätt i din oro och det är bra att du tänker igenom detta beslut. Idag har väldigt många ungdomar swish och därmed också ett bank-ID utan att veta att det faktiskt kan gå riktigt illa eftersom man inte är insatt i juridiken och därför inte vet vad som kan utgöra ett brott.

Att ha bank-ID innebär att man har en digital identitetshandling där man kan identifiera sig och uppta lån mm. För att ingå avtal måste man dock vara 18 år så det blir ett problem först för de äldre ungdomarna som i flera fall lurats att ge bort sin digitiala identitet, uppta lån och på olika sätt hamnat i stora problem och själv blivit dömda för brott genom agerandet.

När det gäller swish är detta en enkelt sätt att överföra pengar snabbt och det är detta som lett till att så många vill ha det. Liksom alla nya digitala lösningar finner även de oärliga och brottsliga vägar att utnyttja ny teknik. Det kan tydliggöras genom följande exempel. Y på 15 år är på väg hem från skolan och står vid busstorget. Unge X kommer fram och säger att X ska till frisören men har tappat sitt bankomatkort och måste kunna betala. Frisören tar inte swish. X ber Y att få swisha 600 kronor som Y kan ta ut i bankomaten. Y tycker synd om X och vill gärna hjälpa till. Y får in en swish och tar ut pengarna i bankomaten och ger till X. X går därifrån. Några veckor senare ringer polisen och kallar Y till polisförhör och meddelar misstanke om brott. I den här situationen kan brottet vara penningtvättsbrott eftersom man tar emot pengar på sitt konto som kan härröra från brott.

Om vi utvecklar exemplet säger vi att X är en bedragare som låtsas sälja en väska på en internetsida. En intresserad köpare av väskan får ett meddelande av X att X inom kort ska få ett telefonnummer att swisha betalningen för väskan till. När X går fram till Y och får numret av Y skickar han detta till köparen. Köparen som tror att det är säljarens nummer swishar då till Y som inte kan veta att pengarna kommer från en helt annan person som blir bedragen. När köparen aldrig får någon väska polisanmäler köparen Y och framlade bevis för en dialog med en anonym person på nätet och en swish till Y. Polisen hittar Y med hjäp av bank och Y meddelas misstanke om bedrägeribrott.

Ett annat exempel är ett kompisgäng där en person har börjat nyttja narkotika. Idag köper många ungdomar droger och betalar via swish, ofta i mindre summor. Om en säljare av narkotika grips av polis tömmer de beslagtagen telefon och går igenom samtalslistorna. Då kommer det finnas en misstanke om alla mindre belopp som influtit.

Ungdomar använder ofta swish för att dela på olika saker de köper eller om de lånar och betalar tillbaka. Det är ju generellt sett ingen fara så länge den unge bara använder swish till personer man verkligen känner och kan lita på. Man behöver som förälder se till att barnet känner till att det kan vara ett brott att skicka eller ta emot pengar från någon de inte känner eller vet varifrån pengarna kommer, så länge man inte är vuxen och bättre kan avgöra vad som känns rätt och ärligt. Det är också viktigt att barnet direkt blir införstådd med att man aldrig någonsin ger ut lösenord eller låter någon använda sitt bank-id eftersom en bedragare då kan skapa ett nytt bank-id som denne förfogar över.

Om ditt barn bara är 14 år är han inte straffmyndig men kan ändå bli föremål för polisutredning och kallas till förhör men kan inte åtalas och straffas. Istället blir det socialtjänsten som kan kopplas in.

Från Göteborg Direkt 2021