Brottmål

Du som är misstänkt för brott har oftast rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att välja den advokat som du vill ska försvara dig. Kontakta oss direkt eller lämna våra kontaktuppgifter till polisen.

Vi gör vårt yttersta för att du som står misstänkt för brott ska få dina rättigheter respekterade av polis och åklagare. Hos LOWI Advokater får du ett starkt juridiskt stöd redan från första dagen. Vi följer självklart med på samtliga förhör och förbereder ditt försvar noggrant tillsammans med dig.

Läs mer

Våra advokater har lång erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde. Du har rätt att välja den advokat eller jurist som ska hjälpa dig under kommande rättsprocess. Kontakta oss direkt eller lämna våra kontaktuppgifter till polisen.

Som målsägandebiträde ger vi stöd under hela rättsprocessen och följer med på samtliga polisförhör och bistår dig under rättegången.

Som brottsoffer kan man ha rätt till skadestånd för det brott man varit utsatt för. Skadeståndet kan omfatta ersättning för kränkning, sveda och värk, sakskada och kostnader för utebliven inkomst. Vi hjälper dig att tillvarata din rätt till skadestånd med anledning av brott.

För oss är det viktigt att du som målsägande ska känna dig trygg under hela rättsprocessen. LOWI Advokater arbetar för dina rättigheter fullt ut.

Du är välkommen att kontakta oss redan innan du gjort en polisanmälan för råd om hur du bör agera i just din situation.

Läs mer

LOWI Advokater förordnas regelbundet som särskild företrädare för barn. Våra advokater har gedigen erfarenhet och kunskap kring barn i dessa svåra situationer. Våra advokater har ett väl beprövat arbetssätt som sätter höga krav på samarbete med andra myndigheter såsom skola, förskola, socialtjänst och polis.

Våra advokater och jurister är djupt engagerade i barns rättigheter och arbetar med särskild omtanke och medkänsla i dessa svåra mål. Viktigast för oss är att barnets bästa tas tillvara och att barnet inte tar skada i den rättsliga processen.

För oss är det viktigt att du som målsägande ska känna dig trygg under hela rättsprocessen. LOWI Advokater arbetar för dina rättigheter fullt ut.

Du är välkommen att kontakta oss redan innan du gjort en polisanmälan för råd om hur du bör agera i just din situation.

Läs mer