Relationen med sambon har tagit slut, måste jag lämna hyresrätten?

Fråga: Jag blev sambo för flera år sedan när jag, tillsammans med mina minderåriga barn, flyttade in till min partner i hens hyresrätt på annan ort. Nu har relationen tagit slut och partnern vill att jag och barnen ska flytta ut. Jag har ingen annanstans att ta vägen med barnen och jag vill inte rycka upp dem från sin vardag igen. Måste jag flytta eller kan jag behålla lägenheten på något sätt?

Svar: Hej och tack för din fråga till AVA Advokater! Din fråga sätter fingret på ett problem som blir vanligare eftersom ett naturligt steg i en relation är att testa att bo tillsammans. Din oro för att bli av med ditt och barnens boende är förståelig då det kan vara svårt att hitta en annan bostad i närheten av barnens skola, kompisar och aktiviteter.

Om man flyttar ut från sin tidigare bostad och flyttar in till sin partner i hens hyresrätt kan det vara bra att hålla koll på juridiken eftersom den bostaden inte blir s.k. samboegendom.

När två personer blir sambos på detta sätt så finns det en risk, för båda parterna, att inte få bo kvar i bostaden. För att minimera risken att bli av med lägenheten, eller stå bostadslös om relationen skulle ta slut, är det viktigt att båda parterna noga tänker igenom hur ens bostadssituation kan komma att se ut om man inte får bo kvar i bostaden som man nu ska bo tillsammans i.Hos gemene man kan det tyckas vara en självklarhet att om sambo A flyttar in i en lägenhet där sambo B står på hyreskontraktet så är det sambo A som ska flytta ut efter att relationen tagit slut. Det är inte lika självklart ur ett juridiskt perspektiv. Det finns nämligen en skyddsbestämmelse som öppnar upp möjligheten för sambo A att ta över lägenheten. Även om man har kommit överens sinsemellan om att sambo B ska bo kvar i bostaden om relationen tar slut så kan inte sambo B komma undan den här skydds-bestämmelsen. En sådan överenskommelse har alltså inte något juridiskt värde.

När det som i ditt fall inte finns några gemensamma barn är det visserligen höga krav som ställs för att få ta över bostaden, vilket ger sambo B ett skydd mot att bli av med bostaden. I den här situationen gäller det att du kan visa att du har störst behov av att bo kvar i lägenheten och att det finns synnerliga skäl d.v.s. verkligen starka skäl för att du ska få ta över bostaden. Om du och sambon väntar ett gemensamt barn kan det vara ett sådant starkt skäl som talar för att du skulle kunna få bo kvar i lägenheten.

Eftersom ni inte är överens om vem som ska bo kvar i bostaden, och den här skyddsbestämmelsen finns, så kan du vända dig till tingsrätten som får avgöra frågan. För att göra det behöver du ansöka om stämning och framställa krav om att bo kvar i lägenheten och om att få ta över den.

Fler omständigheter som får betydelse när tingsrätten ska besluta vem som ska få bo kvar i lägenheten kan vara om man bott i lägenheten under en längre tid, om man har en sämre ekonomisk situation, ett dåligt hälsotillstånd, egna hemmavarande barn eller andra sociala omständigheter som påverkar möjligheterna att hitta en annan bostad.

Det är också viktigt att veta att om du ansöker om stämning och förlorar så finns det en risk att du kan behöva betala motpartens rättegångskostnader. Att bli sambo kräver alltså viss eftertanke eftersom det finns en risk att förlora bostaden, för båda parterna i relationen. Du behöver kunna visa att du bäst behöver bostaden och att skälen för att du ska få ta över lägenheten verkligen är starka.

Från Göteborg Direkt 2021