Socialrätt

LOWI Advokater har bred kompetens och lång erfarenhet av mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) LVU. Förvaltningsrätten förordnar regelbundet våra advokater och jurister som offentligt biträde i mål om LVU.
Viktigt att begära advokat tidigt i processen! I samma stund som socialtjänsten vidtar åtgärder kring ditt barn som du inte samtycker till bör du konsultera en advokat.

LOWI Advokater är ditt stöd under hela domstolsprocessen och vi ger även råd om hur du ska agera i förhållande till familjerätten och social myndigheter som ofta spelar en viktig roll för utgången i dessa mål. Vi utröner även möjligheter till överenskommelser genom avtal. Blir det aktuellt med rättegång har vi en gedigen processvana med lång erfarenhet från familjerättsliga mål.

Läs mer

Omedelbart omhändertagande med stöd av LVU

När socialtjänsten fått in en orosanmälan och bedömer att det finns en akut risk för barnets hälsa och utveckling att skadas kan socialtjänsten besluta om omedelbart omhänderta av barnet enligt 6 § LVU.

Både föräldrarna och barnet har rätt till ett offentligt biträde som för dess talan i processen. Du har själv rätt att välja den advokat som ska företräda dig.

Inom en vecka efter beslut omhändertagandet ska kommunens beslut fastställas av domstolen annars upphör omhändertagandet.

Om rätten fastställer det omedelbara omhändertagandet har kommunen fyra veckor på sig att ansöka om vård för barnet enligt LVU.

Läs mer

ANSÖKAN OM VÅRD ENLIGT LVU

Vård enligt LVU beslutas på grund av missförhållanden i hemmet 2 § eller på grund en den unges eget beteende 3 § när det finns en utredd och konkret risk för den unges hälsa och utveckling att skadas.

Vård enligt LVU innebär placering i familjehem eller på institution.

Ofta glömmer socialtjänsten att informera föräldrar och barn om rätten till ett offentligt biträde i tid. Om socialtjänsten börjar prata om ett eventuellt LVU ska du omgående begära ett offentligt biträde. Du har rätt att välja advokat.

Ring oss gärna oss för råd och stöd om du har funderingar kring just din situation.

Läs mer