Får pappan resa utomlands med barnen?

Fråga: Pappan till mina barn vill resa utomlands med vårt gemensamma barn i två veckor, men jag är tveksam till om det är bra för barnet eftersom de inte spenderat någon längre tid tillsammans innan. Vi har gemensam vårdnad och har nyligen kommit överens om att barnet under sommarlovet ska vara två hela veckor var hos både mig och honom. Kan han åka trots att jag inte vill det?

 Svar: Hej och tack för din fråga till oss på AVA Advokater. Det här är en vanlig fråga som vi får inför semestertider och som ofta är en oro för många föräldrar som gått skilda vägar.

Föräldrar med gemensam vårdnad ska som utgångspunkt gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter. Undantaget är beslut som rör barnets dagliga omsorg, vilket en vårdnadshavare kan besluta om ensam trots gemensam vårdnad. Detta innebär att kortare utlandsresor generellt sett inte kräver samtycke från båda vårdnadshavarna. Det är dock viktigt att tänka på att resan inte får inkräkta på barnets rätt till umgänge med en förälder oavsett hur kort resan är om ni inte tidigare har kommit överens om detta. Är utlandsresan längre så krävs det däremot att ni föräldrar är överens, eftersom detta då ingår i vårdnadsansvaret och anses utgöra ett ingripande beslut utöver den dagliga omsorgen om barnet.

Gränsen mellan vad som utgör en längre och en kortare resa är inte helt klar. I ditt fall ska dock resan pågå i två veckors tid och barnet har heller inte spenderat så lång tid med sin pappa tidigare. Det bör därför betraktas som en längre utlandsvistelse som kräver ditt godkännande. En resa, oavsett längd, får inte heller strida mot barnets bästa. Det kan ifrågasättas om det är till barnets bästa att åka på resan då det är långa avstånd och det finns risk att barnet inte klarar av så lång sammanhängande tid med sin pappa. Om resan dessutom innefattar en efterkommande period av karantän som inkräktar på din semestersamvaro med barnet, kan det anses olämpligt av pappan att åka bort med barnet under hela perioden.

Det är också viktigt att du klargör för barnens pappa, gärna i skrift, att du inte samtycker till att han reser med barnet under en så här lång period. Enda sättet att faktiskt kunna hindra resan är dock om barnet saknar pass. Det krävs nämligen underskrifter från båda vårdnadshavarna för att barnet ska kunna få ett pass utfärdat.

Om oron inför att föräldern ska resa bort med barnet utomlands utan ditt samtycke är alltför stark bör du möjligtvis fundera kring huruvida tilliten, samsynen och samarbetet mellan dig och barnets pappa är tillräckligt god för att gemensam vårdnad ska vara till barnets bästa. Särskilt om problematiken är återkommande. I dessa fall är det viktigt att kontakta en advokat som är specialiserad på familjerätt eftersom rekommendationen skiljer sig mycket från fall till fall. Det är vanligt att en förälder väljer att ansöka om ensam vårdnad på grund av att föräldern inte vågar skaffa pass till barnet av rädsla att den andre vårdnadshavaren då åker bort med barnet utomlands utan tillåtelse. Har ni inte tidigare prövat samarbetssamtal bör du i första hand boka ett möte med familjerätten för att med deras hjälp försöka få bukt med problematiken.

Oavsett resans längd bör den förälder som ska resa med barnet alltid informera den andre föräldern om exempelvis resmål, färdsätt och datum för resan. Vissa länder kräver också ett föräldramedgivande vilket är ett skriftligt medgivande för resan från båda vårdnadshavarna. Har barnet ett annat efternamn än reseföräldern ökar betydelsen av att båda vårdnadshavarna inför resan skriver under ett medgivande. Det framgår inte i din fråga vilket land resan avser, men om landet har krav på ett skriftligt medgivande från dig kan du alltså hindra resan även för det fall barnet har ett pass.

Vi på AVA Advokater hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till!

Från Göteborg Direkt 2021