Blogg

Kort om kontaktförbud:

Ett kontaktförbud kan utfärdas om det finns en risk att en viss person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan. Beslut

Läs mer

Vad är förundersökningssekretess?

Förundersökningssekretess gäller under hela förundersökningen och det är först i samband med en eventuell stämning vid tingsrätt förundersökningen blir offentlig. Ibland kan vissa delar av

Läs mer

Konflikt och försoning

Av biträdande jurist Hillevi Dahlin Kretz Konflikt och försoning är en relativt ny konfliktlösningsmetod för föräldrar som har hamnat i tvist om vårdnad, boende eller

Läs mer