När har man rätt till ett offentligt biträde i mål om asyl?

Oftast får du som är asylsökande rätt till ett offentligt biträde. Rätten till offentligt biträde beslutas av Migrationsverket. I regel ställs frågan om önskemål av offentligt biträde redan i samband med det första ansökningssamtalet hos Migrationsverket. Om du inte då har något önskemål angående biträdet kommer du istället att tilldelas ett offentligt biträde. Det är mycket svårt att byta biträde när väl förordnande skett. 

Biträdets uppgift är att se till att asylprocessen är rättssäker samt tillvarata dina intressen. Du betalar inte för biträdet. 

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål om asyl och erbjuder inledande kostnadsfri rådgivning över telefon. Du är välkommen att kontakta oss.