Har jag som brottsoffer rätt till advokat?

Reglerna kring målsägandebiträde finns i målsägandebiträdeslagen. I lagens första paragraf framkommer tre situationer då målsägandebiträde ska utses;

Om du som målsägande blivit utsatt för ett sexualbrott (6 kap BrB) och det inte är uppenbart att det saknas behov av ett biträde.

Om du utsatts för något brott mot liv och hälsa (3 kap BrB) eller frihet och frid ( 4 kap) och fängelse finns i straffskalan eller om du blir rånad eller vid försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om det med hänsyn till din personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att du har behov av ett sådant biträde.

Andra brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till dina personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att du har ett särskilt starkt behov av ett sådant biträde.

Du har rätt att begära ett målsägandebiträde i det fall du utsatts för brott. Du har även möjlighet att lämna önskemål om vilken advokat eller jurist du önskar blir förordnad.

#advokatgoteborg #avaadvokater#dinarättighetervårtuppdrag#målsägandebiträde #brottmål#brottsoffer #goteborg