Äntligen ser vi fram emot ett nytt år och välkomnar 2021 med att redogöra för vissa av de lagar som infördes vid årsskiftet:

?Åtgärder mot fordonsmålvakter: 
Det blir lättare att omvandla obetalda böter till fängelse om den bötfällde vägrar betala trots ekonomiska möjligheter. 

?En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor: 
Bland annat så sänks kraven för vad som anses som synnerligen grovt brott och maximistraffet höjs till fängelse i sju år. 

?En ny påföljd införs för unga lagöverträdare: 
Ungdomsövervakning införs som påföljd. Påföljden ska kunna utdömas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande påföljder med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet. Det innebär att man bland annat kan få förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter eller andra rörelseinskränkningar. 

AVA Advokater önskar er alla en härlig start på år 2021!