Kort om kontaktförbud:

Ett kontaktförbud kan utfärdas om det finns en risk att en viss person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan. Beslut om kontaktförbud fattas av åklagare eller domstol. Beslutet i sig utgör inte en garanti för att hotfulla eller farliga situationer hindras. Det är emellertid ett brott att överträda ett kontaktförbud.
Om du önskar ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till din lokala polis eller åklagarmyndighet. Frågan kan även tas upp utan att du uttryckligen begär det.
#avaadvokater #advokatgoteborg #goteborg #försvarsadvokat #dinarättighetervårtuppdrag #familjerättsadvokat #familjemål #advokat #brottmål #migration #asyl #målsägandebiträde #brottsoffer #kontaktförbud

Av Hillevi Dahlin Kretz