Vad är förundersökningssekretess?

Förundersökningssekretess gäller under hela förundersökningen och det är först i samband med en eventuell stämning vid tingsrätt förundersökningen blir offentlig. Ibland kan vissa delar av förundersökningen vara sekretessmarkerad även efter en stämning, till exempel om det finns särskilt känsliga uppgifter eller bilder i den. Orsaken till att förundersökningssekretess råder under utredningsstadiet är att uppgifter som annars skulle komma ut kan skada utredningen. Det kan till exempel innebära att du inte får spela in ett förhör i vilket du själv deltar eller att du inte får ha med en stödperson när du hörs av polisen. Det kan också innebära att du som misstänkt inte får del av samtliga uppgifter avseende utredningsåtgärder eller vad övriga hörda parter berättat om förrän det bedöms kunna ske utan att förundersökningen skadas.