Lagförslag om stärkt barnskydd

Regeringen avser i år lägga fram ett lagförslag som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna våld eller andra brottsliga handlingar i nära relationer. Dessutom kommer regeringen föreslå att uppdraget för särskilda företrädare för barn utvidgas. En särskild företrädare utses exempelvis när en vårdnadshavare kan misstänkas för brott mot barnet. 

Förslaget innebär att den som begår en brottslig gärning mot en närstående person ska dömas för barnfridsbrott, om gärningen bevittnas av ett barn och är ägnad att skada barnets trygghet eller tillit i förhållande till någon av dessa personer. Straffskalan föreslås vara fängelse i högst två år.

Det är positivt att förslaget syftar till att ytterligare stärka barnskyddet i Sverige. Att som barn behöva bevittna våld inom familjen ökar risken för såväl fysisk som psykisk ohälsa på både kort och lång sikt.

#avaadvokater#advokatgoteborg#goteborg#försvarsadvokat#dinarättighetervårtuppdrag#familjerättsadvokat#familjemål#advokat#brottmål#migration#asyl#målsägandebiträde#brottsoffer#nyalagar#2021#särskildföreträdare#barnsombevittnarvåld