Vad innebär den nya samtyckeslagen? Och vad menas egentligen med oaktsam våldtäkt?

Svar: Sexualbrott tillhör de brott som är särskilt svåra för polisen att utreda. Brottsutredningarna kan ta lång tid och bevissvårigheter innebär att en stor del av brottsmisstankarna ofta läggs ned. Sexualbrott begås i regel i slutna rum utan vittnen. Om ord står mot ord kring vad som hänt krävs oftast någon annan form av bevisning […]

Relationen med sambon har tagit slut, måste jag lämna hyresrätten?

Fråga: Jag blev sambo för flera år sedan när jag, tillsammans med mina minderåriga barn, flyttade in till min partner i hens hyresrätt på annan ort. Nu har relationen tagit slut och partnern vill att jag och barnen ska flytta ut. Jag har ingen annanstans att ta vägen med barnen och jag vill inte rycka […]

Så stor betydelse har barnets egen vilja

Fråga: Jag har en hemmavarande son som är 11 år Jag är skild från barnets andra förälder sedan 3 år tillbaka. Jag har tagit huvudansvaret om sonen sedan separationen och jag är nu i behov av ensam vårdnad om min son. Barnets andra förälder har bott utomlands i perioder och samarbetet har blivit allt sämre. […]

Får pappan resa utomlands med barnen?

Fråga: Pappan till mina barn vill resa utomlands med vårt gemensamma barn i två veckor, men jag är tveksam till om det är bra för barnet eftersom de inte spenderat någon längre tid tillsammans innan. Vi har gemensam vårdnad och har nyligen kommit överens om att barnet under sommarlovet ska vara två hela veckor var […]