Brottmålsadvokat Göteborg

Ett brottmål är mål som mellan en enskild individ och staten där det ska fastslås om det har begåtts en kriminell handling och vilket straff som ska utdömas, oftast innebär det böter eller fängelse. Det är mycket viktigt att skaffa en skicklig och erfaren brottmålsadvokat så fort som möjligt om du är misstänkt för ett brott.

Den som har utsatts för ett brott kallas för brottsoffer eller målsägande. Denne person har oftast rätt till ett så kallat målsägandebiträde och kommer att bistå målsäganden under hela rättsprocessen. Det är också målsägarbiträdets uppgift att undersöka möjligheten till skadestånd och processa om detta. Våra advokater har stor erfarenhet av brottmålsärenden, både som försvarare och målsägandebiträde.

Vad gör en brottmålsadvokat?

Ett brottmålsadvokat har som uppgift att bistå dig under hela processens gång samt under själva rättegången. När man hamnat i en rättsprocess är det vanligt med oro inför själva utredningen men även osäkerhet om hur rättssystemet fungerar. Med en trygg och kunnig brottmålsadvokat vid sin sida känns det garanterat betydligt säkrare.

Våra advokater ser till att du är väl förberedd genom alla steg som en rättsprocess innebär. Vi kan också lägga fram ny bevisning som är till din fördel, påpeka brister hos åklagarens bevisning, samt att leda förhör med eventuella vittnen. I de fall där det blir en fällande dom tar tar vi hand om överklagandet. Våra advokater är mycket skickliga och har skaffat sig stor erfarenhet av ett stort antal rättsliga processer.

Viktigt med personligt engagemang

När en person utsatts för ett brott är eller är misstänkt för ett brott är det en mycket känslosam tid. Det är av yttersta vikt att man då har en försvarare eller målsägarbiträde som man litar på och har förtroende för.

LOWI Advokater är oerhört professionella på alla plan. Vi har bred juridisk kunskap och erfarenhet samt vad som är minst lika viktigt ett stort personligt engagemang. Vi har full förståelse för vad våra klienter går igenom känslomässigt. Det är viktigt att alltid se efter klientens bästa i alla uppkomna situationer genom hela rättsprocessen. Vi garanterar dig vårt fulla fokus!

Inledande samtal

När den misstänkte har fått sin brottmålsadvokat är det viktigt att träffas för ett personligt möte där man lär känna varandra och från grunden går igenom brottsmisstankarna. Det är självfallet viktigt att den misstänkte lägger alla korten på bordet och är helt ärlig mot advokaten som har tystnadsplikt. Det är avgörande för hur utgången kommer att bli i slutändan, oavsett om du som klient är skyldig till brottet eller ej. När brottmålsadvokaten har fått en klar bild av händelseförloppet börjar denne tillsammans med den misstänkta att planera för fortsättningen.

Det är också viktigt att den misstänkte får klart för sig hur rättsprocessen går till. Det är många steg som behöver klaras av och det gäller att vara så väl förberedd som möjligt.

Rättsprocessen

I nästa skede går brottmålsadvokaten igenom brottsmisstankarna och polisens brottsutredning. Advokatens arbete är att finna brister i utredningen och att komma med kompletteringar som ska gynna dig som klient men framför allt också fundera på hur åklagaren ska bevisa sina påståenden. Detta är något man funderar på redan från utredningens början. Självklart driver vi också processer som gäller skadeståndskrav och vid eventuell fällande dom överklagandet av domen.

Få en kostnadsfri offert

Vi ger stöd och rådgivning för dig som behöver hjälp inom brottsmål, familjerätt, migrationsrätt eller socialrätt. Våra advokater har bred juridisk kompetens och stöttar dig med ett stort engagemang så att du kan känna dig trygg under hela processens gång.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så går vi gemensamt igenom hur vi kan hjälpa dig.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.