Särskild företrädare

När utses en särskild företrädare?

En särskild företrädare utses för barn när det finns misstanke om att barnet har utsatts för brott som kan innebära fängelsestraff och vårdnadshavaren är misstänkt för brottet eller annars befaras inte kunna tillvarata barnets rätt i processen.

Vanligtvis är det åklagaren som ansöker vid tingsrätten om att en särskild företrädare ska utses. Men ibland kan även ett målsägandebiträde påkalla behovet av att istället utses till särskild företrädare för barnet eftersom biträdet annars är förhindrat att tillvarata barnets intressen i brottmålsprocessen (läs mer om målsägandebiträde här). Sådana situationer kan uppstå på grund av sent funna motstridiga intressen mellan barnet och dess vårdnadshavare som innebär att barnet annars riskerar rättsförlust genom att målsägandebiträdet exempelvis inte kan framställa ett skadeståndsanspråk.

Vad gör en särskild företrädare?

Den särskilda företrädaren företräder barnet i vårdnadshavarens ställe under förundersökning och rättegång. Det innebär att den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet när det gäller brottmålsprocessen. Den särskilda företrädaren ska alltså tillvarata barnets rätt och förbättra förutsättningarna för att utreda brottsmisstankarna och förhindra fortsatta övergrepp mot barnet.

Den viktigaste uppgiften för den särskilde företrädaren är att vara ett stöd för barnet vid läkarundersökningar, förhör och dylikt. Företrädaren är den som avgör huruvida och under vilka former polisen kan förhöra barnet och om åtgärder ska vidtas i form av exempelvis läkarundersökning. Även all kommunikation kring brottsutredningen ska kommuniceras till den särskilda företrädaren istället för vårdnadshavarna. Den särskilda företrädaren tar också ställning till om skadestånd ska begäras för barnet med anledning av brottet.

Vem kan utses som särskild företrädare?

Det ställs höga krav på den som utses till särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska vara särskilt lämpad för uppdraget eftersom barn kan uppleva en rättsprocess som särskilt obehaglig. Därför måste den som utses till särskild företrädare vara lämplig för uppdraget utifrån sina kunskaper, personliga egenskaper, erfarenheter och förmåga att sätta sig in i barnets situation. Företrädaren måste också kunna kommunicera med barnet för att kunna tillvarata dess bästa intresse.

Att arbeta som särskild företrädare är ett oerhört givande och viktigt uppdrag. Det är av yttersta vikt att vinna barnets förtroende och bibehålla sin självständighet i förhållande till både myndigheter och vårdnadshavare. Vi på LOWI Advokater har stor erfarenhet av att företräda barn i svåra och utsatta situationer. Vi bistår med stöd genom hela processen och kan vara behjälpliga direkt efter en polisanmälan.

Vad kostar en särskild företrädare?

Den särskilda företrädaren bekostas av staten, det är således kostnadsfritt för den enskilde.

Parallella processer

Det är inte ovanligt att klienter har eller får flera processer aktuella i domstol samtidigt. Vi på LOWI Advokater har spetskompetens inom humanjuridik (det vill säga inom familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och brottmål) vilket innebär att vi kan ta ett samlat grepp om problematiken och få en unik helhetsbild över klientens situation. Det är således fördelaktigt då klienten kan ha samma ombud i samtliga processer.

Få en kostnadsfri offert

Vi ger stöd och rådgivning för dig som behöver hjälp inom brottsmål, familjerätt, migrationsrätt eller socialrätt. Våra advokater har bred juridisk kompetens och stöttar dig med ett stort engagemang så att du kan känna dig trygg under hela processens gång.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så går vi gemensamt igenom hur vi kan hjälpa dig.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.