Målsägandebiträde

När har man rätt till ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde utses när du exempelvis haft ett personligt förhållande till den som utsatt dig för brott, när det rör sig om grövre brottslighet eller det annars kan antas att du har ett särskilt starkt behov av ombud. Våra advokater har stor erfarenhet av denna typ av uppdrag.

Vad gör ett målsägandebiträde?

Målsägandebiträdet är ett stöd för dig genom hela processen och följer med dig på förhör, hjälper dig med kontakten med domstol och polis samt utreder dina möjligheter till skadestånd. Målsägandebiträdet kan också biträda åtalet och driva målet mot en fällande dom samt föra din skadeståndstalan. Målsägandebiträdet är enbart lojal mot dig och arbetar bara för dina intressen. Vi på LOWI Advokater ser dessutom till att hålla dig uppdaterad om allt som sker i ärendet.

Vikten av personligt engagemang

När en person utsatts för brott befinner man sig ofta i en mycket känslosam tid. Det är därför av yttersta vikt att hitta ett målsägandebiträde som du har förtroende för. Du har alltid rätt att önska målsägandebiträde till polis eller domstol, glöm då inte nämna vem du vill ska företräda dig. Det är viktigt att detta görs så tidigt som möjligt. LOWI Advokater erbjuder inledande gratis rådgivning och du är välkommen att höra av dig till oss.

Vi på LOWI Advokater har en bred juridisk kunskap, erfarenhet och ett stort personligt engagemang. Vi har förståelse för vad våra klienter går igenom känslomässigt och ser alltid till klientens bästa i alla uppkomna situationer genom hela rättsprocessen. Vi bistår med stöd genom hela processen och kan vara behjälpliga redan i ett tidigt skede, då polisanmälan gjorts.

Inledande samtal

När vi på LOWI Advokater utses till målsägandebiträde kontaktar vi dig så snart som möjligt och erbjuder ett inledande möte. Mötet är framförallt till för att lära känna varandra och etablera en god samarbetsallians oss emellan. Du får också tillfälle att berätta vad som har hänt vid brottstillfället. Det är då viktigt att varken underdriva eller överdriva händelsen och att inte utelämna detaljer. Det är också viktigt att du som brottsoffer får kunskap om hur rättsprocessen går till och vad som är viktigt att tänka på. I samråd med klienten börjar vi sedan att planera för den framtida processen.

Rättsprocessen

Under förundersökningsstadiet följer målsägandebiträdet med på förhör och sköter kontakten med myndigheter. Förundersökningsstadiet kan ofta vara påfrestande för brottsoffret eftersom det råder förundersökningssekretess och man därför får begränsad tillgång till information om utredningen.

När åklagaren har beslutat om åtal är det dags att i samråd med dig förbereda huvudförhandlingen. Vi går då noga igenom förundersökningsprotokollet och samlar in eventuell bevisning. Vi förbereder också dig som klient på vad det innebär att gå igenom en huvudförhandling för att du ska känna dig så trygg som möjligt i en ofta påfrestande och obehaglig situation.

Viktigt att tänka på

När man har varit utsatt för brott är det särskilt viktigt att man sparar kvitton på kostnader som föranletts av brottet, dokumenterar skador och söker läkarvård vid behov. Du kan som brottsoffer få rätt till ersättning för bland annat sveda och värk, kränkning, sakskada samt inkomstförlust.

Framförallt ska det belysas att det är viktigt att man söker skydd om det finns en aktuell hotbild. Skydd kan ges bland annat i form av skyddat boende, skyddade personuppgifter eller kontaktförbud. Du kan även ansöka om sekretessmarkering hos Skatteverket på myndighetens hemsida.

Vad kostar ett målsägandebiträde?

Det kostar inget att få hjälp av ett målsägandebiträde.

Parallella processer

Det är inte ovanligt att klienter har eller får flera processer som är aktuella i domstol samtidigt. Vi på LOWI Advokater har spetskompetens inom humanjuridik (det vill säga inom familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och brottmål), vilket innebär att vi kan ta ett samlat grepp om problematiken och få en unik helhetsbild över just din situation. Det är således fördelaktigt för dig som klient att ha samma ombud i samtliga processer.

Få en kostnadsfri offert

Vi ger stöd och rådgivning för dig som behöver hjälp inom brottsmål, familjerätt, migrationsrätt eller socialrätt. Våra advokater har bred juridisk kompetens och stöttar dig med ett stort engagemang så att du kan känna dig trygg under hela processens gång.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så går vi gemensamt igenom hur vi kan hjälpa dig.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.