Konflikt och försoning

Av biträdande jurist Hillevi Dahlin Kretz Konflikt och försoning är en relativt ny konfliktlösningsmetod för föräldrar som har hamnat i tvist om vårdnad, boende eller umgänge. Modellen erbjuds enbart i vissa tingsrätter. I konflikt och försoning närvarar en familjerättssekreterare vid den muntliga förberedelsen i tingsrätten och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet av […]

Natalia Shafie Desta välkomnas som delägare i AVA Advokater

Vi har glädjen att meddela att advokat Natalia Shafie Desta idag blivit delägare i AVA Advokater. Natalia har, förutom sin skicklighet som advokat, ett driv och vilja att utveckla byrån vidare tillsammans med oss. Nu väntar planering och nya mål för AVA. Full fart framåt!

Skadestånd efter häktning?

Om du har varit anhållen eller häktad i minst 24 timmar på grund av misstanke om brott, men inte har blivit fälld för brottet, kan du ha rätt till ersättning enligt frihetsberövandelagen. Detta gäller även om du har varit underkastad exempelvis reseförbud eller anmälningsskyldighet eller har varit intagen för rättspsykiatrisk undersökning under minst 24 timmar. […]

Ensam vårdnad ger inte rätt att ändra barnets efternamn

Den som har ensam vårdnad om ett barn har rätt att ensam besluta i viktiga frågor för barnet. Sådana frågor kan exempelvis röra pass, skolval och namnändring. Det finns dock ett undantag i den ensamme vårdnadshavarens rätt att besluta som rör att ändra barnets namn, vilken belyser vikten av släktnamn. Om barnet är under 18 […]

AVA Advokater stödjer Operation Smile

Varje år föds 200 000 barn i världen med läpp-, käk- eller gomspalt. Ibland är ansiktsmissbildningarna direkt livshotande och i de flesta fall innebär det ett liv i utanförskap. Operations Smiles uppdrag är att med volontära sjukvårdsinsatser utföra operationer som ger barn och vuxna möjlighet att leva ett värdigt liv. Två miljarder människor världen över […]