Natalie van den Broek

Biträdande jurist

Huvudområden
  • Familjerätt
  • Boutredningsman / skiftesman / bodelningsförrättare
  • Målsägandebiträde
  • Offentligt biträde och ställföreträdare för barn, LVU
    LVM, LPT, LRV
  • Utlänningsrätt
  • Socialrätt
Utbildning
  • Examen jur kandprogrammet
  • Göteborgs Universitet

Natalie van den Broek har tidigare erfarenheter som jurist på advokatbyrå och har särskild kompetens inom arvsrätten, samt fördjupade kunskaper inom straffrätt och familjerätt.

Natalie åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, ombud i vårdnadstvister, ombud i arvsrättsliga tvister samt offentligt biträde i förvaltningsrättsliga mål. Natalie kan även förordnas av domstolen som boutredningsman och bodelningsförrättare.

Natalie uppfattas som driven och empatisk.

Natalie talar svenska och engelska.