Lisa Bjelkholm

Paralegal

Utbildning
  • Paralegalutbildning

Lisa Bjelkholm är administrationsansvarig på byrån och sköter den löpande faktureringen och hjälper advokaterna med juridiska utredningar. Lisa är mycket servicemedveten, tålmodig och utgör navet i advokatbyrån och den man alltid kan nå när ombuden är ute på uppdrag.

Efter tvåårig paralegalutbildning arbetade Lisa tre år på Advokaterna Hurtig & Partners och kom 2016 till LOWI Advokater.