God man och förvaltare

Dessa ärenden inleds oftast av att överförmyndarnämnden ansöker om att en person är i behov av en god man eller förvaltare. Denna ansökan behandlas av tingsrätten. Om den person som ansökan gäller motsätter sig att god man eller förvaltare anordnas eller om personen i fråga ansökt om att ett sådant förhållande ska upphöra kan ett rättegångsbiträde förordnas av domstolen för att bevaka den enskildes rätt i processen. Vi på AVA Advokater förordnas regelbundet i dessa typer av mål och vi besitter därför bred juridisk kompetens och erfarenhet inom området.

När kan en god man eller förvaltare anordnas?

Huvudregeln är att ett godmanskap eller förvaltarskap endast ska utses om det är nödvändigt på grund av att den ansökan gäller lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och genom detta har svårt att ta tillvara sina juridiska, ekonomiska eller personliga intressen. Uppdraget kan omfatta alla dessa delar eller begränsas till att endast beröra vissa delar.

Eftersom det kan anses vara integritetskränkande att ställas under godmanskap eller förvaltarskap mot sin vilja har du rätt till ett rättegångsbiträde som enbart arbetar för dina intressen. Det är stor skillnad mellan förvaltare och god man eftersom en förvaltare får fatta beslut angående huvudmannen utan att be om samtycke, till skillnad från en god man. Förvaltarskap innebär därför att den enskilde förlorar sin rättshandlingsförmåga. För att förordna om ett förvaltarskap krävs därför att godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd.

Rätt att önska sitt rättegångsbiträde

Det är en svår situation att stå inför att eventuellt riskera att förlora delar av sitt självbestämmande. Om du befinner dig i den här situationen eller anser att du inte längre har behov av förvaltare kan du meddela domstolen vem du önskar som ditt rättegångsbiträde. Vi på AVA Advokater erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning för att du ska kunna göra ett grundat val av biträde.

Vi på AVA Advokater har en bred juridisk kunskap och erfarenhet och ett stort personligt engagemang. Vi har förståelse för vad våra klienter går igenom känslomässigt och ser alltid till klientens bästa i alla uppkomna situationer genom rättsprocessen.

Vad kostar ett rättegångsbiträde?

Biträdet förordnas av tingsrätten och är således kostnadsfritt för den enskilde.

Få en kostnadsfri offert

Vi ger stöd och rådgivning för dig som behöver hjälp inom brottsmål, familjerätt, migrationsrätt eller socialrätt. Våra advokater har bred juridisk kompetens och stöttar dig med ett stort engagemang så att du kan känna dig trygg under hela processens gång.

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du behöver vår expertis inom familjerätt!
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.