Växelvis boende

När är det aktuellt med växelvis boende?

Växelvis boende som innebär att barnet bor lika mycket hos vardera förälder, kräver normalt att föräldrarna har ett särskilt gott samarbete. Föräldrarna ska kunna samarbeta och vara flexibla och öppna inför att anpassa boendet utefter barnets behov, exempelvis utefter fritidsaktiviteter eller barnets kompisar. Det går därför inte att kräva millimeterrättvisa mellan föräldrarna vid ett växelvis boende. Föräldrarna ska också kunna komma överens om beslut som rör barnet och ha en samsyn på barnets behov och uppfostran. Ytterligare en förutsättning för växelvis boende är att föräldrarna bor något så när nära varandra geografiskt så att barnet inte behöver byta skola, fritidsaktiviteter m.m. beroende på vilken förälder barnet bor hos.

Fördelar med växelvis boende

Växelvis boende innebär att barnet får en naturlig vardagskontakt med båda föräldrar som sällan är möjlig vid andra boendeformer. Enligt studier uppges att barn som bor växelvis generellt sett mår bättre. Det finns alltså unika fördelar för barnet att bo växelvis mellan sina föräldrar. Det finns också indikationer på att föräldrarna vars barn är växelvis boende har ett förbättrat samarbete med varandra – huruvida detta beror på att föräldrarna inledningsvis haft en större förmåga till samarbete eller om växelvis boende är en bidragande orsak till att samarbetet är gott är dock oklart.

Vikten av personligt engagemang och val av ombud

Tvister om barns boende kan variera mycket från fall till fall vilket ökar betydelsen av att ha ett juridiskt ombud. Det går inte att svara generellt på hur en förälder ska agera i det enskilda fallet. Vi på LOWI Advokater åtar oss dessa typer av uppdrag med ett stort personligt engagemang för att kunna ge dig den bästa hjälpen i en ofta svår situation. Vi har förståelse för att dessa tvister berör det som är det viktigaste i våra klienters liv – nämligen barnen – och arbetar för våra klienters intresse och därigenom barnets bästa.

Tvister om barns boende innebär ofta ett långt och nära samarbete mellan klient och ombud och det är därför viktigt att man är noggrann i sitt val av ombud. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för att du ska kunna göra ett välgrundat beslut i just ditt val av ombud.

Rättsprocessen

Efter den inledande telefonrådgivningen har vi ett möte med dig som klient där vi går igenom omständigheterna närmre och förbereder svar på en ansökan om stämning eller förbereder upprättandet av densamma. Allt sker i samråd med klienten och vi på LOWI Advokater betonar vikten av samarbete mellan ombud och klient. När processen väl är i gång kallar tingsrätten till muntlig förberedelse vilket är det första mötet i tingsrätten mellan parterna. Den muntliga förberedelsen kan antingen utmynna i en överenskommelse mellan parterna, att parterna ges samarbetssamtal hos familjerätten eller att målet fortsätter genom att familjerätten föreläggs att inhämta en så kallad boendeutredning. Tingsrätten kan också fatta ett tillfälligt beslut om den tvistiga frågan som ofta är vårdnad, boende eller umgänge.

Målet kan under hela processen förlikas, det vill säga föräldrarna kan komma överens och få överenskommelsen befäst i dom. Tingsrätten kan också avgöra målet genom dom efter att en huvudförhandling.

Kan man få hjälp att finansiera en tvist om barns boende?

I dessa tvister kan du ha rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring. Rättsskyddet täcker då majoriteten av dina kostnader. Om du saknar hemförsäkring eller inte uppfyller kraven för att kunna beviljas rättsskydd kan du istället ha rätt till rättshjälp. LOWI Advokater hjälper till att utreda vilken hjälp som finns att få för att finansiera tvisten och vi hjälper även till att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Parallella processer

Det är inte ovanligt att klienter har eller får flera processer aktuella i domstol samtidigt. Vi på LOWI Advokater har spetskompetens inom humanjuridik (det vill säga inom familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och brottmål) vilket innebär att vi kan ta ett samlat grepp om problematiken och få en unik helhetsbild över just din situation. Det är således fördelaktigt för dig som klient att ha samma ombud i samtliga processer.

Få en kostnadsfri offert

Vi ger stöd och rådgivning för dig som behöver hjälp inom brottsmål, familjerätt, migrationsrätt eller socialrätt. Våra advokater har bred juridisk kompetens och stöttar dig med ett stort engagemang så att du kan känna dig trygg under hela processens gång.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så går vi gemensamt igenom hur vi kan hjälpa dig.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.