Internationell familjerätt

Att individer flyttar och bildar familj över landsgränser tillhör inte längre ovanligheter och i dessa sammanhang kan internationell familjerätt aktualiseras. Internationell familjerätt kan också handla om att en förälder olovligen för bort eller kvarhåller ett barn utomlands mot den andre förälderns vilja. Internationella familjerättsliga tvister är ofta krångliga vilket ökar behov av ett duktigt juridiskt ombud. Vi på LOWI Advokater är redo att hjälpa dig genom hela processen.

Hur går internationella tvister till?

Om barnet är folkbokfört i Sverige och alltjämt har sin stadigvarande hemvist här kommer målet avgöras i Sverige. Det internationella inslaget i sådana tvister handlar då om på vilket sätt utövandet av vårdnad och umgänge ska gå till då detta är rättsområden som kan försvåras av att den ene föräldern bor utomlands.

Om det istället rör sig om olovligt bortförda eller kvarhållna barn utomlands så ska du i första hand vända dig till Utrikesdepartementet för att ansöka om återförande, även detta kan du kan få hjälp med på LOWI Advokater. Utrikesdepartementet är den centralmyndighet som hanterar dessa ärenden. Utrikesdepartement tar därefter kontakt med det berörda landets myndigheter för att utreda möjligheterna till att på frivillig väg återföra barnet till Sverige. Om det inte går att på frivillig väg återföra barnet till Sverige prövas målet av det lands domstol där barnet befinner sig.

Lagregler vid bortförande och kvarhållande av barn

I dessa fall är det i huvudsak 1980 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen som är aktuella. Om barnets förts till ett land som inte har tillträtt nämnda konventioner kan det vara svårare att återföra barnet till Sverige. Enligt Haagkonventionen ska myndigheter i det land där barnet bodde innan bortförandet eller kvarhållandet fatta beslut rörande barnet.

Vikten av personligt engagemang och val av ombud

Dessa tvister kan variera mycket från fall till fall vilket ökar betydelsen av att ha ett juridiskt ombud. Internationella tvister är dessutom särskilt snåriga och kan innebära att flera mål behöver aktualiseras samtidigt. Det går inte att svara generellt på hur en förälder ska agera i det enskilda fallet. Vi på LOWI Advokater åtar oss dessa typer av uppdrag med ett stort personligt engagemang för att kunna ge dig den bästa hjälpen i en ofta svår situation. Vi har förståelse för att dessa tvister berör det som är det viktigaste i våra klienters liv – nämligen barnen – och arbetar för att tillse våra klienters intresse och därigenom barnets bästa.

Kan man få hjälp att finansiera en dessa tvister?

I dessa tvister kan du ha rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring. Rättsskyddet täcker då ofta majoriteten av dina kostnader. Om du saknar hemförsäkring eller inte uppfyller kraven för att kunna beviljas rättsskydd kan du istället ha rätt till rättshjälp. LOWI Advokater hjälper till att utreda vilken hjälp du kan få för att finansiera tvisten och vi ansöker även om rättsskydd eller rättshjälp. Att ansöka om återförande hos Utrikesdepartementet är kostnadsfritt.

Parallella processer

Det är inte ovanligt att klienter har eller får flera processer aktuella i domstol samtidigt. Vi på LOWI Advokater har spetskompetens inom humanjuridik (det vill säga inom familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och brottmål) vilket innebär att vi kan ta ett samlat grepp om problematiken och få en unik helhetsbild över just din situation. I mål om bortförande och kvarhållande av barn kan det exempelvis vara aktuellt att polisanmäla den andre föräldern för egenmäktighet med barn. Det är således fördelaktigt för dig som klient att ha samma ombud i samtliga processer.

Få en kostnadsfri offert

Vi ger stöd och rådgivning för dig som behöver hjälp inom brottsmål, familjerätt, migrationsrätt eller socialrätt. Våra advokater har bred juridisk kompetens och stöttar dig med ett stort engagemang så att du kan känna dig trygg under hela processens gång.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så går vi gemensamt igenom hur vi kan hjälpa dig.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.