Ensam vårdnad Göteborg

Efter en skilsmässa eller separation är det vanligt med tvister om vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden av de gemensamma barnen. Vi är experter på alla typ av ärenden inom familjerätt. Det säger sig självt att det är mycket uppslitande för alla inblandade, framför allt barnen. Det är också svårt för många människor att förstå hur rättsprocessen fungerar och det ger ofta upphov till stor oro för hela familjen.

Det är därför mycket viktigt att ha ett tryggt juridiskt stöd vid sin sida genom hela processen. Våra advokater är mycket skickliga och har ett stort personligt engagemang vilket ger en stor trygghet i en känslig process. Vi strävar alltid efter en så snabb och effektiv process som möjligt med tanke på frågornas natur.

Vad innebär ensam vårdnad?

När föräldrarna inte kommer att fortsätta bo tillsammans måste det klargöras om man ska ha gemensam vårdnad om de gemensamma barnen. När det av olika anledningar inte fungerar kan du ansöka om ensam vårdnad, eller juridisk vårdnad som det också kallas. Ensam vårdnad har inget med umgängesrätten till barnen att göra. Det handlar om vem som ska vara ansvarig för var barnet ska vara skrivet, skolgång, hälsovård och kontakten med olika myndigheter. Den som inte är vårdnadshavare kan ha ett ganska rikligt umgänge eller inget alls om det finns skäl att skydda barnet från den andra föräldern.

Umgänget med barnen bestäms generellt genom gemensamma överenskommelser föräldrarna emellan. I ärenden när vårdnadshavarna inte kan komma överens om hur umgänget ska se ut kan man få hjälp av socialtjänstens familjerättsenhet.

Ansök om ensam vårdnad

När du känner att familjesituationen har blivit ohållbar så behöver du snabb juridisk hjälp. Vid behov hjälper dig att ansöka om ensam vårdnad i en domstol. Vi är en personlig och kunnig advokatbyrå med stor erfarenhet av vårdnadsfrågor och andra familjerättsliga frågor.
Vi är också specialiserade inom humanjuridik och allt som rör barns vårdnad, boende och umgänge. Vi hjälper dig att genom hela processen ansöka om ensam vårdnad och vara vid din sida genom hela rättsprocessen och självfallet under själva rättegången.

Självklart ökar chansen till en lyckad utgång med kompetent juridisk personal vid sin sida. Våra jurister kan på ett tydligt och sakligt sätt föra din talan, vilket ger dig en större chans att nå den lösning som du tycker är den bästa för dina barn.
I Sverige är gemensam vårdnad normen eftersom det generellt anses vara det bästa för barnen. Men när det finns allvarliga problem och att när det anses att någon av föräldrarna inte är lämplig att ha ensam vårdnad måste detta avgöras av en domstol. Det kan till exempel handla om missbruksproblematik, kriminalitet och övergrepp. Då är det mycket viktigt att snabbt få till en rättslig prövning för barnens skull.

Rättshjälp och rättsskydd

Inom familjerättsärenden kan man ha rätt till ekonomisk rättshjälp eller rättsskydd. Behöver du hjälp med att söka rättshjälp eller rättsskydd som du ofta har rätt till i dessa rättsfall, så kan vi självklart hjälpa dig med det. Vissa försäkringsbolag erbjuder rättshjälp. Undersök vad som ingår i din hemförsäkring med ditt försäkringsbolag.

Få en kostnadsfri offert

Vi ger stöd och rådgivning för dig som behöver hjälp inom brottsmål, familjerätt, migrationsrätt eller socialrätt. Våra advokater har bred juridisk kompetens och stöttar dig med ett stort engagemang så att du kan känna dig trygg under hela processens gång.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så går vi gemensamt igenom hur vi kan hjälpa dig.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.