Barnets umgänge

Hur mycket umgänge ska barnet ha?

När ett barn bor stadigvarande hos en av sina föräldrar ska barnet normalt sett ha umgänge med den andra föräldern. Vårdnadshavarna ska gemensamt besluta om hur umgänget ska se ut men om de inte kan enas kan man få hjälp av familjerätten. I värsta fall får domstolen avgöra frågan. En ensam vårdnadshavare beslutar själv men kan tillsammans med den andre förälder utforma ett umgänge som passar alla parter. Ibland föreligger skyddsskäl och då ska barnet inte ha umgänge, i vart fall inte oövervakat. I vissa fall finns andra praktiska hinder med långa avstånd som gör det svårt att ha ett regelrätt umgänge. Men föreligger inga omsorgsbrister, skyddsskäl eller andra praktiska hinder ska barnet ha rätt till en när och god relation genom umgänge med den förälder barnet inte bor hos.

Vikten av personligt engagemang och val av ombud

Tvister om barns boende kan variera mycket från fall till fall vilket ökar betydelsen av att ha ett juridiskt ombud. Det går inte att svara generellt på hur en förälder ska agera i det enskilda fallet. Vi på LOWI Advokater åtar oss dessa typer av uppdrag med ett stort personligt engagemang för att kunna ge dig den bästa hjälpen i en ofta svår situation. Vi har förståelse för att dessa tvister berör det som är det viktigaste i våra klienters liv – nämligen barnen – och arbetar för våra klienters intresse och därigenom barnets bästa.

Tvister om umgänge med barn innebär ofta ett långt och nära samarbete mellan klient och ombud och det är därför viktigt att man är noggrann i sitt val av ombud. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för att du ska kunna göra ett välgrundat beslut i just ditt val av ombud.

Rättsprocessen

Efter den inledande telefonrådgivningen har vi ett möte med dig som klient där vi går igenom omständigheterna närmre och förbereder svar på en ansökan om stämning eller förbereder upprättandet av densamma. Allt sker i samråd med klienten och vi på LOWI Advokater betonar vikten av samarbete mellan ombud och klient. När processen väl är i gång kallar tingsrätten till muntlig förberedelse vilket är det första mötet i tingsrätten mellan parterna. Den muntliga förberedelsen kan antingen utmynna i en överenskommelse mellan parterna, att parterna ges samarbetssamtal hos familjerätten eller att målet fortsätter genom att familjerätten föreläggs att inhämta en så kallad boendeutredning. Tingsrätten kan också fatta ett tillfälligt beslut om den tvistiga frågan som ofta är vårdnad, boende eller umgänge.

Målet kan under hela processen förlikas, det vill säga föräldrarna kan komma överens och få överenskommelsen befäst i dom. Tingsrätten kan också avgöra målet genom dom efter att en huvudförhandling.

Kan man få hjälp att finansiera en tvist om umgänge med barn?

I dessa tvister kan du ha rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring. Rättsskyddet täcker då majoriteten av dina kostnader. Om du saknar hemförsäkring eller inte uppfyller kraven för att kunna beviljas rättsskydd kan du i stället ha rätt till rättshjälp. LOWI Advokater hjälper till att utreda vilken hjälp som finns att få för att finansiera tvisten och vi hjälper även till att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Parallella processer

Det är inte ovanligt att klienter har eller får flera processer aktuella i domstol samtidigt. Vi på LOWI Advokater har spetskompetens inom humanjuridik (det vill säga inom familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och brottmål) vilket innebär att vi kan ta ett samlat grepp om problematiken och få en unik helhetsbild över just din situation. Det är således fördelaktigt för dig som klient att ha samma ombud i samtliga processer.

Få en kostnadsfri offert

Vi ger stöd och rådgivning för dig som behöver hjälp inom brottsmål, familjerätt, migrationsrätt eller socialrätt. Våra advokater har bred juridisk kompetens och stöttar dig med ett stort engagemang så att du kan känna dig trygg under hela processens gång.

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du behöver vår expertis inom familjerätt!
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.