Oro från Socialtjänsten och LVU-placering

Har du blivit kontaktad av Socialtjänsten angående att de har oro för ditt barn? När Socialtjänsten på något sätt får kännedom om att ett barn riskerar att fara illa brukar en kontakt med vårdnadshavarna vara det första steget för att ta reda på om det finns en grund för sådan oro. Det kan till exempel […]