Caroline Loohagen Högberg

Advokat och Delägare

Huvudområden
  • Familjerätt
  • Boutredningsman / skiftesman / bodelningsförrättare
  • Försvarare
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
  • Offentligt biträde och ställföreträdare för barn, LVU, LVM, LPT, LRV
  • Socialrätt
Utbildning
  • Examen jur kandprogrammet
  • Göteborgs Universitet
  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Advokaten Caroline Loohagen Högberg åtar sig uppdrag som försvarare i brottmål, familjerättsadvokat, målsägandebiträde och offentligt biträde i mål om LVU.
Caroline har sin spetskompetens inom brottmål, vårdnadstvister, ekonomisk familjerätt och mål enligt LVU. Caroline har över 18 års erfarenhet av att arbeta med familjerätt och socialrätt.

Caroline Loohagen Högberg är flitigt önskad i familjemål och som försvarare i brottmål där hon företräder både män och kvinnor som är misstänkta för olika typer av brott. Caroline företräder även målsägare och har en hög kompetens och ett stort engagemang för klientens bästa där hon tar till vara klientens rättigheter genom hela rättsprocessen.

Caroline anlitas tillsammans med Lena Wiström Klingefjäll av Göteborgs Universitet som föreläsare.