Sandra Lundin

Biträdande jurist

Huvudområden
  • Familjerätt
  • Målsägandebiträde
  • Offentligt biträde och ställföreträdare för barn LVU
    LVM, LPT, LRV
  • Utlänningsrätt
  • Socialrätt
Utbildning
  • Examen jur kandprogrammet Göteborgs Universitet

Biträdande jurist Sandra Lundin har tidigare erfarenheter av praktiskt arbete på advokatbyrå och har en bakgrund som brottsofferstödjare. I syfte att få en så bred kompetens som möjligt har Sandra kompletterat sin juristutbildning med studier av våld i nära relation och kriminologi. Sandra åtar sig uppdrag som målsägandebiträde i brottmål, som ombud i vårdnadstvister och som offentligt biträde i mål om LVU. Sandra har dessutom kompetens inom migrationsrätten. Sandra är särskilt omtyckt för sitt driv, sin förståelse och för sitt engagemang. Hon strävar alltid efter att vara klientens bästa möjliga stöd under processen – både som jurist och som medmänniska.
Sandra talar svenska och engelska.