Linn Widell

Biträdande jurist

Huvudområden
  • Familjerätt
  • Boutredningsman / skiftesman / bodelningsförrättare
  • Målsägandebiträde
  • Offentligt biträde och ställföreträdare för barn LVU, LVM, LPT, LRV
  • Utlänningsrätt
  • Socialrätt
Utbildning
  • Examen jur kandprogrammet Lunds Universitet

Linn Widell arbetar med humanjuridik och har erfarenhet att åta sig uppdrag som familjerättsadvokat, målsägandebiträde, offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT, LRV samt asylärenden. Hon åtar sig även uppdrag som rättegångsbiträde och god man enligt föräldrabalken/äktenskapsbalken.

Linn har spetskompetens i ekonomisk familjerätt och förordnas därför även som boutredningsman, skiftesman och bodelningsförrättare.

Linn har under många år arbetat med familjerätt på juristbyråer efter att ha avslutat juridikstudier i Lund. Linn har många gånger fått förtroende att föreläsa om familjerätt för såväl banker, mäklare, företag, utbildning för begravningsentreprenörer, föreningar som för gemene man. Hon välkomnar alla tillfällen att sprida allmänkunskap om juridik.

Linn har ett starkt intresse för människan som individ. Linn uppfattas som omsorgsfull, hängiven och kompetent.

Linn Widell talar svenska och engelska.